Termeni și condiții

COD F09-GDPR 01 Termeni și condiții


Versiunea curentă: v20190809 valabilă din 09.08.2019.


Prezentul Document stabilește termenii și condițiile de utilizare ai Site-ului / Conținutului / Serviciului de către Utilizator, Membru sau Client, în cazul în care acesta din urmă nu dispune de un alt acord de utilizare valid, încheiat între CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT DR CIOVICA SRL și acesta.


Din "Termeni și condiții" fac parte:


Definiții

Politica de confidențialitate și de procesare a datelor personale

Politica de cookies și Declarația de cookies

Politica de achiziție, livrare, anulare / retur a produselor și serviciilor

Garanția serviciilor oferite


Conţinutul website-ului www.ciovica.com (denumit în continuare site) este proprietatea exclusivă a entităţii CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT DR CIOVICA SRL care deţine toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv drepturile asupra bazelor de date) privind mărcile comerciale, mărcile de servicii, logo-urile şi toate celelalte materiale prezentate în acest site, în lipsa de stipulaţie contrară. Drepturile Titularului sunt protejate de legislaţia română în vigoare.


Folosirea, inclusiv dar nelimitându-se la accesarea, vizitarea și vizualizarea, Conținutului / Serviciului, implică aderarea Utilizatorului, Membrului sau Clientului la prezentele termeni și condiții în afara cazului în care Conținutul respectiv are condiții de folosire distinct formulate.


Accesul la Serviciu se face exclusiv prin accesarea site-ului public disponibil www.ciovica.com. Accesarea domeniilor ciovică.com ciovica.ro ciovică.ro vor redicționa automat utilizatorul către site-ului public disponibil www.ciovica.com.


Prin folosirea Site-ului / Conținutului / Serviciului, Utilizatorul, Membrul sau Clientul este responsabil pentru consecințele care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, Utilizatorul, Membrul sau Clientul răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale, electronice sau de orice altă natură produse Site-ului, Conținutului, Serviciului, CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT DR CIOVICA SRL sau oricărui Partener / Terț cu care CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT DR CIOVICA SRL are încheiate un Contract valabil, în conformitate cu legislația în vigoare.


În cazul în care Utilizatorul, Membrul sau Clientul nu este de acord și / sau nu acceptă și / sau își revocă acceptul manifestat pentru prezentul Document:


Acesta renunță la: accesul la Site / Conținut / Serviciu, alte servicii sau produse oferite de CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT DR CIOVICA SRL prin intermediul Siteului, primirea newslettere-lor/ alertelor și / sau comunicărilor din partea CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT DR CIOVICA SRL de orice natură (poșta electronică, apel telefonic, SMS etc).

CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT DR CIOVICA SRL va limita accesul la toate informațiile care fac referire la Membru sau Client din baza sa de date fără a continua prelucrarea acestora și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă.

CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT DR CIOVICA SRL va reține datele cu caracter personal ale Membrului sau Clientului în baza sa de date în scopul accesarii viitoare a acestora la solicitarea Membrului sau Clientului. Datele cu caracter personal ale Membrului sau Clientului vor fi șterse în urma unei solicitari exprese trimise de acesta în scris prin folosirea informațiilor de contact existente pe Site.

Utilizatorul, Membrul sau Clientul poate reveni în orice moment asupra deciziei sale de a fi de acord și / sau de a accepta Documentul, în forma disponibilă în acel moment.

Pentru a-și exercita dreptul prevăzut la pct. 3, Utilizatorul, Membrul sau Clientul poate contacta CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT DR CIOVICA SRL, sau poate să folosească legăturile din Conținutul accesat pe site-ul CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT DR CIOVICA SRL destinate acestui scop.

În cazul în care Clientul a achitat contravaloarea comenzilor plasate, înainte de livrarea de către CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT DR CIOVICA SRL a produselor comandate, și își revocă acordul exprimat cu privire la termenii și condițiile prezentului Document în cursul derulării unei Comenzi, Clientul va indica motivele revocării acordului sau, urmând a stabili împreună cu CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT DR CIOVICA SRL modalitatea optimă de soluționare a respectivei situații. Dacă în urma revocării acordului, Clientul solicită în mod expres și neechivoc anularea comenzilor aflate în derulare, CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT DR CIOVICA SRL le va anula comenzile, urmând a restitui Clientului sumele achitate în termenul prevăzut de lege.

Acest site este adresat numai Utilizatorilor, Membrilor sau Clienților persoane fizice care au cel puțin 18 ani, respectiv persoanelor juridice care au parcurs etapele înregistrării corespunzătoare și care nu au fost suspendați sau înlăturați de către CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT DR CIOVICA SRL, indiferent de motivul suspendării sau al înlăturării. Posibilitatea de a comanda online este disponibilă doar persoanelor care indică în mod expres faptul că se pot deplasa la sediul CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT DR CIOVICA SRL sau sediile partenerilor săi contractuali. Devenind Membru, CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT DR CIOVICA SRL va considera că persoana întrunește condițiile sus menționate.

Site-urile sunt portale web de prezentare a serviciilor oferite, conţinând şi o secţiune de informaţii medicale realizate de personal cu studii medicale.


Prin completarea formularelor puse la dispoziţia vizitatorilor, persoanele interesate pot adresa solicitări şi informaţii suplimentare cu privire la serviciile oferite de CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT DR CIOVICA SRL și Partenerii săi şi pot formula sugestii sau reclamaţii.


Accesul utilizatorilor la serviciile și /sau facilităţile din cadrul site-ului necesită înregistrarea utilizatorului cu un număr de telefon, o adresă de e-mail/număr pacient şi, în unele cazuri, o parolă. Vă recomandăm să protejaţi şi să nu dezvăluiţi nimănui această parolă. Titularul nu va cere niciodată parola conturilor dumneavoastră prin mesaje, prin poşta electronică sau telefon.


Titularul nu este si nu va fi legal responsabil în niciun caz şi pentru nicio inadvertenţă ori descriere eronată a informaţiilor prezentate în site. Pentru a afla informaţii detaliate şi complete despre serviciile puse la dispoziţie de Titular, puteţi să vă adresaţi reprezentanţilor acestora fie telefonic, fie în scris, utilizând datele de contact puse la dispoziţie de către Titular, la secţiunile de contact dedicate.


Totodată, Titularul nu este responsabili în nicio măsură de conţinutul furnizat de terţe persoane, de conţinutul secţiunilor publicitare, al mesajelor publicitare sau al conţinutului paginilor externe la care se face trimitere din interiorul site-ului.


Niciunul dintre materialele care alcătuiesc conţinutul acestor site-uri nu constituie o ofertă fermă de a contracta şi cu atât mai mult ele nu se constituie ca o ofertă de vânzare-cumpărare a vreunui serviciu medical sau de asigurare.


Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conţinutului materialelor prezentate pe acest site, indiferent de forma pe care acestea o îmbracă, de către orice persoană, fără a menţiona sursa prin link direct către aceasta.


Titularul îşi rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau şterge în orice moment, porţiuni ale conţinutului site-ului. Totodată, Titularul îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul său conţinut din site.


Utilizatorii pot folosi conţinutul site-urilor doar pentru uzul personal şi niciuna dintre acţiunile descrise mai jos nu sunt permise în lipsa obţinerii acordului prealabil scris al Titularului:


Îndepărtarea sau alterarea conţinutului sau a însemnelor care identifică dreptul de autor al titularului asupra conţinutului.

Reproducerea sau stocarea conţinutului, precum şi trimiterea acestui conţinut către orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informaţiei, dacă scopul acestei activităţi este unul comercial.

Orice acţiune sau încercare de natură să încalce prevederile de mai sus vor legitima Titularul să facă uz de dreptul de a se adresa instanţelor de judecată legal competente pentru sancţionarea unei asemenea fapte.

Anumite părți ale conţinutului publicat pe site-uri pot să fie furnizate de către terţe persoane cu care site-ul are relaţii contractuale în acest sens. De asemenea, în interiorul conţinutului site-ului pot fi incluse secţiuni publicitare în care se vor afişa mesaje publicitare ale unor terţe persoane.


Site-ul nu este responsabil în nicio măsură asupra conţinutului furnizat de terţe persoane, indiferent că acesta este publicitar sau nu. De asemenea, site-ul nu este responsabil de conţinutul paginilor externe la care se face trimitere din interiorul său.


Disfuncționalități ale site-ului


Informațiile conținute de acest site sunt doar în scopuri de informare. Informațiile sunt furnizate de CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT DR CIOVICA SRL și,îin pofida faptului ca încercăm să publicăm informații actualizate și corecte, nu garantăm și nu ne asumăm responsabilitatea în ceea ce privește: acuratețea, fiabilitatea, integritatea, compatibilitatea sau disponibilitatea și funcționalitatea online a site-ului în termeni de: conținut, informații, produse, servicii sau grafică. Orice act (de încredere) care se bazează pe astfel de informații este prin urmare asumat de către utilizator. În perioada de testare a unor pagini/platforme noi, există o mai mare posibilitate pentru ca astfel de inexactități să apară ca o consecință directă a lansării noilor pagini web. În ciuda celor mai bune eforturi, există șansa ca un număr mic de produse/servicii din catalogul nostru să nu afișeze prețul corect. În cazul în care un articol este vândut la un preț incorect, vom face tot ce ne stă în putință – în limita posibilităților tehnice – de a va contacta înainte pentru a vă oferi informații cu privire la procesul de achiziție sau vă vom anula comanda, caz în care veți fi notificați.


Totodată, nu vom fi răspunzători pentru orice pierderi sau daune, directe, indirecte sau contextuale, care apar drept consecință sau au legatură cu utilizarea și funcționalitățile site-ului. În plus, în măsura permisă de legislația în vigoare, noi (inclusiv, filialele, afiliații, partenerii, agenții, directorii și angajații) nu suntem răspunzători pentru niciun fel de daune sau pierderi (inclusiv, dar fără a se limita la: pierderi de bani, reputație, profit, sau alte pierderi intangibile sau orice daune speciale, indirecte, sau contextuale) care rezultă direct sau indirect din:


  • utilizarea eronată a paginilor de web și / sau serviciile noastre;
  • prețurile afișate, transport sau alte servicii;
  • întârzieri sau întreruperi ale site-urilor noastre;
  • viruși sau alte programe malware obținute prin accesarea sau conectarea la site-ul nostru;
  • erori, bug-uri sau inexactități de orice fel în serviciile noastre, informații, sau produse;
  • deteriorarea dispozitivului hardware de la utilizarea oricărora dintre serviciile noastre;
  • conținutul, acțiunile sau inacțiunile unor terțe părți.
Vezi Detalii
Stoc epuizat