Politica de confidențialitate

Notă de informare privind gestionarea și protecția datelor personale


Versiunea curentă: v20190809 valabilă din 09.08.2019.


Această notă de informare privind protecţia datelor cu caracter personal este redactată în conformitate cu legislația în vigoare și protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (Regulamentul General privind Protecția Datelor - GDPR), de directă aplicabilitate în toate statele membre ale Regulamentul privind Uniunii Europene începând cu data de 25 mai 2018.


În această notă de informare, găsiți răspunsuri concrete despre cum sunt colectate, stocate și prelucrate datele dumneavoastră personale. Dacă aveți o întrebare sau nelămurire, legată de aspectele prezentate ne puteti trimite intrebările dumnvoastră la adresa office@ciovica.com sau la datele de contact furnizate mai jos.


Conform cerințelor GDPR, CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT DR CIOVICA SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.


Colectarea acestor date se face doar cu acordul dumneavoastră.


Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea operatorului (CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT DR CIOVICA SRL) de a încheia contractul de prestări servicii, de a trimite informații sau produsele comandate, acestuia din urmă lipsindu-i una din condiţiile esenţiale, respectiv identitatea părţilor.


Prelucrarea datelor cu caracter personal de către CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT DR CIOVICA SRL se face cu respectarea următoarelor principii:


Legalitatea. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul şi în conformitate cu prevederile legale.

Scopul bine determinat. Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite şi legitime, adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate.

Confidenţialitatea. Persoanele care prelucrează, în numele CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT DR CIOVICA SRL, date cu caracter personal, au prevăzută în contractul de muncă şi în fişa postului o clauză de confidenţialitate.

Consimţământul persoanei vizate. Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepţia prelucrărilor care vizează date din categoriile strict menţionate în GDPR, poate fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru acea prelucrare.

Informarea. Informarea persoanelor se face de către operatorul care prelucrează datele personale ale persoanei vizate.

Protejarea persoanelor vizate. Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care le sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opoziţie şi de a nu fi supuse unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţei de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate.

Securitatea. Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât să asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.

Înțelegerea de către dumneavoastră a modului cum vă sunt colectate, stocate și prelucrate datele dumnvoastră pentru a vă proteja datele, pentru a respecta prevederile legale și pentru a servi interesului nostru legitim (comunicări de marketing, informări clienți, obligații legale).

Cum să ne contactați?

Datele sunt colectate și prelucrate de CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT DR CIOVICA SRL, cu sediul social în Bd. Al. Lăpușneanu nr. 103, Constanța, Jud. Constanța, România, telefon 0241-550888, email office@ciovica.com, (www.ciovica.com).


Ce acoperă Nota noastră de informare?

Această notă de informare produce efecte de la data actualizării. Ultima versiune a Notei noastre este publicată la 09.08.2019.


Nota noastră de informare se aplică pentru www.ciovica.com. Accesarea domeniilor ciovică.com ciovica.ro ciovică.ro vor redirecționa automat utilizatorul către site-ul www.ciovica.com.


CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT DR CIOVICA SRL prelucrează mai multe tipuri de date.


Date cu caracter personal privind starea de sănătate


În cursul furnizării serviciilor medicale, CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT DR CIOVICA SRL, Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Constanța, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar București, Ministerul Sănătăţii şi instituţiile cu personalitate juridică din subordinea acestuia au acces la anumite date cu caracter personal aparţinând pacienţilor, aparţinătorilor şi medicilor (“dumneavoastră” sau “ale dumneavoastră”). Datele cu caracter personal sunt informaţiile care fie vă identifică, fie permit să fiţi identificat.

Astfel, CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT DR CIOVICA SRL, Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Constanța, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar București, Ministerul Sănătăţii şi instituţiile cu personalitate juridică din subordinea acestuia, fiecare în calitate de operator de date, colectează şi prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal:


În cazul pacienţilor: în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ce le revin conform legii, respectiv în scopuri de medicină preventivă, de stabilire a diagnosticelor medicale, de administrare a unor îngrijiri sau tratamente medicale pentru persoana vizată ori de gestionare a serviciilor de sănătate care acţionează în interesul persoanei vizate.

În cazul medicilor: în scopul îndeplinirii obligaţiilor legale aferente contractelor de muncă şi de gestionare a serviciilor de sănătate.

În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale legale, Ministerul Sănătăţii poate prelucra date cu caracter personal inclusiv în scop de reglementare a modului de organizare şi funcţionare a sistemului de sănătate şi de monitorizare, control şi evaluare a activităţilor instituţiilor sanitare, de a lua măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii asistenţei medicale acordate populaţiei şi în scopuri statistice. Ministerul Sănătăţii poate realiza aceste scopuri inclusiv prin campanii de solicitare/colectare păreri de la pacienţi şi foşti pacienţi ai instituţiilor sanitare. În cazul organizării unor asemenea campanii de solicitare/colectare păreri, Ministerul Sănătăţii va prelucra date cu caracter sensibil (de exemplu, date privind starea de sănătate).

Colectăm datele cu caracter personal direct de la dumneavoastră sau de la aparţinători (în cazul pacienţilor). Furnizarea datelor pe care vi le solicităm este necesară pentru îndeplinirea scopurilor menţionate mai sus, iar refuzul furnizării acestor date poate duce la dificultăţi în funcţionarea unităților și instituţiilor medicale, precum şi organizării şi furnizării serviciilor medicale.

Sunteți obligat(ă) să furnizați datele, acestea find necesare pentru funcționarea sistemului de sănătate la nivel local potrivit Legii 95/2006. Refuzul dvs de a furniza aceste date determină imposibilitatea acordării serviciilor de sănătate.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT DR CIOVICA SRL și sunt comunicate altor destinatari (CNAS, parteneri medicali contractuali ai CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT DR CIOVICA SRL), în condițiile legii.

Datele cu caracter personal privind starea de sănătate sunt protejate conform regulilor stabilite de lege în domeniul drepturilor pacientului şi prelucrarea acestor date este permisă cu condiţia respectării secretului personal.

Pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri dintre cele menţionate mai sus putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal uneia sau mai multora din următoarele categorii de destinatari: dumneavoastră şi persoanelor juridice care prelucrează date pe seama operatorului.

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, dar acestea sunt necesare raportării serviciilor de sănătate. Refuzul dvs. Determină imposibilitatea de a vă acorda serviciile medicale gratuite de care aveţi nevoie.


Drepturile dumneavoastră legate de prelucrarea datelor cu caracter personal: aveţi drepturile de acces şi intervenţie asupra datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm. De asemenea vă puteţi opune continuării de către noi a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, în condiţiile şi limitele legii. În plus, aveţi dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat, precum şi de a vă adresa instanţei de judecată competente. Dacă aveţi nemulţumiri legate de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vă puteţi adresa Ministerului Sănătăţii (website: www.ms.ro) sau unității sanitare care v-a furnizat serviciul medical la adresa office@ciovica.com.


Date cu caracter personal privind resursele umane


Datele colectate având ca scop activitatea de resurse umane sunt necesare CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT DR CIOVICA SRL pentru înregistrarea dosarelor de participare la examenele sau concursurile de angajare sau pentru îndeplinirea obligațiilor legale legate de proprii angajați. Sunteti obligat(ă) să furnizați datele, refuzul dvs de a furniza aceste date determinând imposibilitatea înregistrării unui dosar de angajare.


Date cu caracter personal privind accesarea paginilor web


De asemenea, vă informăm că unele dintre paginile noastre de web pot conţine fişiere temporare („cookies”), care reprezintă date ce pot fi trimise către browserul dumneavoastră de website şi memorate în computerul dumneavoastră. Acest lucru permite serverului nostru să vă „recunoască” atunci când vizitaţi website-ul nostru în viitor. Majoritatea browserelor de web pot fi configurate să nu accepte cookies sau să vă anunţe când un cookie este trimis către dumneavoastră. Acestea pot fi dezactivate de către utilizatori. Pentru mai multe informații vedeți Politica de cookies și declarația de cookies.


Exemplu de categorii de date personale prelucrate sunt: numele și prenumele, sexul, data și locul nașterii, datele din actele de stare civilă, telefon/fax, adresa (domiciliu/resedința), e-mail, profesie, loc de muncă, formare profesională, situație familială, situație economico-financiară, date privind bunurile deținute, obișnuințe/preferințe/comportament, imagine, voce, date de geolocalizare/date de trafic.


Atunci când un Utilizator își creează un cont pe unul din site-urile noastre va primi comunicări comerciale din partea CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT DR CIOVICA SRL.


Datele colectate cu privire la newslettere și alerte sunt confidențiale. CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT DR CIOVICA SRL va putea selecta Utilizatorii cărora le va trimite newslettere și alerte.


Scopul colectării datelor cu caracter personal este: gestiune economico-financiară, reclamă, marketing, publicitate, statistică, servicii de comunicații electronice, informarea Utilizatorilor privind situația contului lor de pe site-urile mai sus menționate, informarea Utilizatorilor privind evoluția și starea Comenzilor.


Completarea de către Utilizatori a formularelor pe site echivalează cu acceptarea necondiționată ca aceste date să fie incluse în baza de date a CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT DR CIOVICA SRL și cu utilizarea și prelucrarea de către CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT DR CIOVICA SRL, afiliații și colaboratorii acestora pentru desfășurarea activităților enumerate mai sus, inclusiv, dar nelimitându-se la furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plată / bancare.


Refuzul furnizării acestor date determină imposibilitatea onorării Comenzilor sau a transmiterii de informații spre Utilizatori.


În cazul în care Utilizatorul își modifică prin utilizarea formularelor de pe site datele personale livrate deja către CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT DR CIOVICA SRL și există Comenzi în derulare, Comenzile își păstrează datele de la momentul plasării Comenzii, iar livrarea produselor se va face luându-se în considerare datele anterioare modificării.


CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT DR CIOVICA SRL nu solicită Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail, etc) informații confidențiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. În cazul în care Utilizatorul le divulgă unor terți, acesta poartă întreaga responsabilitate pentru acțiunile sale. Astfel, în cazuri de divulgare de astfel de date, Utilizatorul nu poate ține răspunzător pe CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT DR CIOVICA SRL pentru niciun fel de prejudiciu.


Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte sau asupra lor au intervenit modificări (de ex.: schimbarea numelui ca urmare a căsătoriei, schimbarea domiciliului), vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.


Conform Legii, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justiției.


Cine este responsabil pentru colectarea și prelucrarea datelor dvs personale


CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT DR CIOVICA SRL este responsabilă pentru colectarea și prelucrarea datelor personale.


CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT DR CIOVICA SRL decide cum sunt prelucrate datele și de ce sunt prelucrate aceste date.


Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, vă puteți adresa Responsabilului cu Protecția Datelor (DPO), dl. Av. Emil Tatu, la emil.tatu@avocatconstanta.com sau prin poștă, la adresa: Constanța, Bd. Mamaia nr. 50, etaj 2, jud. Constanța. (For any issues regarding your rights în link to your personal data, you may also contact our DPO, mr. Emil Tatu, attorney at law, either at emil.tatu@avocatconstanta.com or by post to no. 50 Mamaia Blvd., Constanța.).


Cât timp păstrăm datele dvs. personale?


Limităm durata de stocare a datelor dvs. personale la ceea ce este necesar pentru scopurile noastre de procesare enunțate.


Revizuim necesitatea păstrării în continuare a datelor dvs. personale. În fiecare an analizăm datele colectate și prelucrate, în vederea filtrării, sortării și menținerii prelucrării doar pentru datele în cazul cărora scopul prelucrării este actual.


Ștergem datele dvs. personale într-un interval de timp specificat:


ștergem datele dumneavoastră la momentul la un an de la data la care relatia dumneavoastra cu noi se încheie (clauză aplicabilă în cazul newsletterelor, de la momentul la care cititorul nu mai accesează conținutul newsletterelor noastre);

ștergem datele dumneavoastra la momentul la care ne solicitați acest lucru, cu excepția datelor a căror furnizare și prelucrare este impusă de o prevedere legală, pe care le ștergem în termenul prevăzut de lege pentru aceasta. În cazul în care păstrarea datelor dvs. personale este necesară în scopurile specificate de lege, putem păstra în continuare datele dvs. personale.

Siguranța datelor dvs. personale


Ținem în siguranță datele personale, cu măsuri tehnice corespunzătoare, cu măsuri organizatorice adecvate, cu un nivel adecvat de securitate împotriva prelucrării neautorizate, împotriva prelucrării ilegale, împotriva pierderii accidentale sau ilegale, împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, împotriva daunelor accidentale sau ilegale.


Am implementat măsuri pentru a descoperi breșe de securitate, pentru a remedia încălcarea securității, a limita consecințele incidentului de securitate, a recupera datele personale, a reveni la o stare normală de prelucrare a datelor cu caracter personal.


Dacă avem un grad de certitudine rezonabil că s-a produs o încălcare a securității prelucrării datelor dvs. personale, atunci raportăm incidentul de securitate către DPO și managementul companiei noastre pentru a analiza dacă încălcarea securității poate avea efecte nefavorabile pentru dvs.,a informa personalul relevant din organizația noastră,a determina în ce măsură este necesară notificarea Autorității de Supraveghere cu privire la incidentul de securitate, șistabili dacă este necesar să vă comunicăm informații despre incidentul de securitate.


Depunem toate eforturile pentru atenuarea riscului imediat de producere a unui prejudiciu.


Care sunt drepturile dumneavoastră?


Vă respectăm drepturile care privesc protecția datelor dumneavoastră personale.

Aveți dreptul să solicitați abonarea sau dezabonarea la newsleter (materiale de content marketing, informări de marketing, etc).

Aveți dreptul de a acces la datele dvs. personale.

În cazul în care solicitați să confirmăm dacă prelucrăm sau nu datele dvs. personale, atunci aveți un drept care ne obligă să confirmăm că noi prelucrăm datele dvs. personale sau nu prelucrăm datele dvs. personale.

Dreptul dvs. de a obține confirmarea de la noi că prelucrăm (sau nu prelucrăm) datele dvs. personale

Nu include date anonime.

Include doar datele personale care vă privesc.

Include date pseudoanonime care pot fi în mod clar legate de dvs.

Trebuie să vă dăm acces la datele dvs. personale dacă solicitați să confirmăm dacă prelucrăm sau nu datele dvs. personale și prelucrăm datele dvs. personale șisolicitați accesul la datele dvs. personale.

Trebuie să vă furnizăm o copie a datelor dvs. personale dacă solicitați să confirmăm dacă prelucrăm sau nu datele dvs. personale și prelucrăm datele dvs. personale și solicitați o copie a datelor dvs. personale.

Aveți dreptul la informațiile privind garanțiile pe care le-am implementat pentru transferul datelor dvs. personale către o țară care este în afara UE și SEE dacă solicitați să confirmăm dacă prelucăm sau nu datele dvs. personale și vă transferăm datele dvs. personale într-o țară care este în afara UE și SEE.

Aveți dreptul la rectificarea datelor dvs. personale care sunt inexacte, nu includ date anonime, includ doar datele personale care vă privesc, includ date pseudonime care pot fi în mod clar legate de dvs.

Trebuie să rectificăm datele dvs. personale dacă prelucrăm datele dvs. personale și datele dvs. personale sunt inexacte și solicitați să obțineți rectificarea datelor dvs. personale.

Trebuie să completăm datele dvs. personale dacă prelucrăm datele dvs. personale și datele dvs. personale sunt incomplete și solicitați să obțineți completarea datelor dvs. personale.

Aveți dreptul să ne furnizați o declarație suplimentară.

Trebuie să comunicăm rectificarea datelor dvs. personale destinatarilor

datelor dvs. personale (dacă există).

Nu comunicăm rectificarea datelor dvs. personale destinatarilor datelor dvs.

personale în cazul în care comunicarea către destinatar este imposibilă sau implică un efort disproporționat.

Aveți dreptul la ștergerea datelor dvs. personale fără întârzieri nejustificate,

dacă solicitați ștergerea datelor dvs. personale.

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, vă puteți adresa

Responsabilului cu Protecția Datelor, dl. Av. Emil Tatu, la emil.tatu@avocatconstanta.com sau prin poștă, la adresa: Constanța, Bd. Mamaia nr. 50, etaj 2, jud. Constanța. (For any issues regarding your rights în link to your personal data, you may also contact our DPO, mr. Emil Tatu, attorney at law, either at emil.tatu@avocatconstanta.com or by post to no. 50 Mamaia Blvd., Constanța.).


Observație:


Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevazute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială). Prin urmare, această mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nici o justificare, la prelucrarile datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Pentru mai multe detalii şi informaţii vă puteţi adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: telefon (021).252.58.88; fax (021).252.57.57; web www.dataprotection.ro.

Vezi Detalii
Stoc epuizat