Politica de achiziție, livrare, anulare / retur a produselor și serviciilor

COD F11-GDPR 01 Politica de achiziție, livrare, anulare / retur a produselor și serviciilor 


Versiunea curentă: v20190823 valabilă din 23.08.2019. 


Politica de achiziționare a pachetelor de servicii medicale


Pachetele de servicii medicale reprezintă acele servicii medicale care sunt puse la dispoziția Utilizatorului la adresa web www.ciovica.com și care pot fi achiziționate prin adresarea unei Comenzi. Pachetele de servicii reprezintă un tot unitar, ele nu pot fi comandate sau achiziționate parțial.


Utilizatorul va accesa secțiunea paginii de plată și va opta pentru unul sau unele dintre Pachetele de servicii medicale. Pentru finalizarea Comenzii, Utilizatorul va trebui să efectueze plata prin intermediul platformei de plăți online.


După efectuarea acesteia, Utilizatorul va primi din partea CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT DR CIOVICA SRL un mesaj email de confirmare. În termen de 2 zile lucrătoare de la momentul primirii mesajului de confirmare a Comenzii, Beneficiarul va fi apelat pentru stabilirea programărilor pentru efectuarea serviciilor. În cazul în care nu ve-ți fi apelat în acest termen vă rugăm să ne sesizați acest aspect pe adresa de mail: office@ciovica.com .


Politica de livrare a serviciilor


Datorită specificității activității noastre, CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT DR CIOVICA SRL se obligă să livreze Serviciile doar la sediul său, punctele de lucru și sediile/punctele de lucru al partenerilor săi, unde acestea sunt disponible conform ofertelor. În fiecare oferta se specifică clar unde pot fi efectuate serviciile medicale. Trimiterea rezultatelor analizelor se poate efectua și pe mail, la cererea expresă a beneficiarului. Utilizatorul își asumă corectitudinea și exactitatea datelor furnizate, inclusiv a datelor de contact ale sale și ale beneficiarilor. Pachetele de servicii medicale și informațiile privind Pachetele pot fi oricând modificate de CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT DR CIOVICA SRL. Accesarea efectivă a serviciilor medicale se realizează prin programarea acestora prin intermediul departamentului Call Center CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT DR CIOVICA SRL, în limita și în intervalele disponibile.


CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT DR CIOVICA SRL vă recomandă ca optarea pentru unul sau mai multe Pachete de servicii medicale să se realizeze cu acordul sau la recomandarea medicului dumneavoastră curant. CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT DR CIOVICA SRL nu este răspunzător pentru situațiile în care medicul refuză sau nu recomandă efectuarea anumitor proceduri sau investigații, acestea efectuându-se pe riscul Pacientului.


Prețul serviciilor medicale și modalitatea de plată online


Plata aferentă Pachetelor de servicii medicale comandate prin intermediul site-ului www.ciovica.com poate fi efectuată exclusiv prin intermediul platformei online. Tarifele aferente Pachetelor sunt exprimate în lei (RON) sau în EUR. În cazul în care tariful este în EUR, sau cardul de plată este asociat unui cont în altă monedă decât RON/EUR, tranzacțiile se efectuează în RON/EUR, la cursul de schimb al băncii emitente pentru cardul respectiv. CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT DR CIOVICA SRL nu percepe nici un comision suplimentar pentru plățile online. Tranzacțiile se efectuează în lei. În cazul plăților online, CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT DR CIOVICA SRL nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru nici un alt cost suplimentar suportat de Utilizator, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai utilizatorul.


Prin intermediul site-ului www.ciovica.com se poate efectua plata online cu cardul personal sau al firmei, în condiții de siguranță deplină. Pentru finalizarea corectă a tranzacției, trebuie introduse datele necesare autorizării tranzactiei în platforma de plăți Twispay. Procesarea datelor de card se face în mod exclusiv prin intermediul platformei de plata Twispay. CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT DR CIOVICA SRL nu solicită și nu stochează niciun fel de detalii referitoare la cardul dumneavoastra și nu va solicita niciodată codul PIN al cardului dumneavoastră. CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT DR CIOVICA SRL a luat toate măsurile necesare pentru a asigura securitatea datelor dumneavoastră, dar transmiterea datelor și informațiilor revin exclusiv utilizatorului. 


Datele introduse pentru generarea comenzilor, cu excepția celor legate de cardul bancar (număr de card, data expirării, etc) vor fi utilizate numai în concordanță cu procedurile CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT DR CIOVICA SRL, în scopul prevenirii oricărui acces neautorizat.


Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în Comandă.


Plata anticipată. Politica de anulare / retur a produselor și serviciilor


Făcând o rezervare a serviciilor noastre medicale, acceptați și sunteți de acord cu politicile noastre de anulare și de neprezentare ale CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT DR CIOVICA SRL și de orice termeni și condiții suplimentare care se pot aplica dvs.


Conform dispozițiilor Ordonanței de Urgență nr. 34/2014, privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, Clientul care a achiziționat online produse / servicii comercializate pe site-uri specializate are dreptul de a denunța Contractul la Distanță în termen de 14 zile.


Prin Contract la Distanță conform legii, reprezintă orice Contract încheiat între CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT DR CIOVICA SRL și Client fără prezență fizică simultană a celor două părți, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță, până la și inclusiv în momentul în care este încheiat Contractul, și care este supus unor cerințe de informare ale Clientului de către CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT DR CIOVICA SRL, înainte de producerea efectelor Contractului încheiat.


Serviciile medicale sunt transmisibile oricărei rude/prieten. Clientul are obligația să anunțe în scris intenția de reprogramare sau anulare cu 5 zile lucrătoare înainte de data programării, în caz contrar CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT DR CIOVICA SRL nemafiind obligat să returneze jumătate din costul serviciului medical achiziționat. Se poate face o singură reprogramare. Dreptul de retur în 14 zile se adresează doar clienților care au achiziționat produse / servicii online și nu se adresează clienților care au beneficiat de consultanță telefonică prealabilă, deplasări la domiciuliu/ proiect / lucrare, etc.


Dreptul de renuntarea la cumpărare nu se aplică în cazul persoanelor juridice.


Termenul de 14 zile prevăzut pentru exercitarea acestui drept începe să curgă de la data achitării serviciului medical.


Obligaţiile care revin prestatorului de servicii medicale în cazul retragerii:


Prestatorul rambursează jumătate din suma pe care a primit-o drept plată din partea consumatorului, fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului în conformitate cu dispozițiile legii. Această obligație nu este valabilă în cazul în care consumatorul nu se prezintă la programare sau nu anunță în scris intenția de reprogramare sau anulare. Prestatorul trebuie anunțat de aceste intenții cu 5 zile lucrătoare înainte de data programării. Adresa de email a prestatorului este office@ciovica.com


Prestatorul rambursează sumele menţionate prin OP în contul IBAN furnizat de către consumator fără a fi în sarcina prestatorului plata de comisioane necesare rambursării.


Notificări


Orice notificare este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul indicat în comanda/confirmarea de comandă.


În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de curierul/oficiul poștal primitor pe această confirmare.


Dacă notificarea se trimite prin mail, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.


Notificările verbale nu se iau în considerare dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.


Forța majoră


Niciuna dintre părți nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.


Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 48 de ore, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.


Daca în termen de 5 zile de la producere, evenimentul respectiv nu înceteaza, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintre ele sa pretindă daune-interese.

Vezi Detalii
Stoc epuizat