Garanția serviciilor medicale

Garanția serviciilor medicale

Versiunea curentă: v20190809 valabilă din 09.08.2019


CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT DR CIOVICA SRL în calitate de Prestator are datoria:


Să respecte legea și deontologia profesională, lucrând numai în interesul pacientului, cu bună credință, la capacitatea și eficiența sa maximă și să informeze pacientul despre starea sănătății sale și starea investigațiilor / tratamentelor.

Să păstreze confidențialitatea și secretul profesional cu privire la orice date sau informații ce le obține de la pacient, putând să le dezvăluie numai în cazurile expres prevăzute de lege.

De a-și asuma responsabilitatea serviciilor medicale efectuate și răspunde în condițiile legii și ale deontologiei profesionale conform profesiei sale. Prestatorul nu asigură dispensarizarea, și nu are nici o responsabilitate asupra pacienților sau tratamentelor efectuate în cazul nerespectării indicațiilor date de medic pacienților, sau în cazul informării eronate intenționate sau neintenționate de către pacienți asupra stării lor de sănătate.

Să aducă la cunoștință pacienților atât tratamentele ce li se acordă gratuit și cele pentru care beneficiază de reducere în baza contractelor existente cât și faptul că pentru orice tratament, vor suporta prețurile aferente acestora, conform grilelor de prețuri ale Prestatorului.

Să respecte termenele contractuale și orice alte drepturi și obligații ce-i revin prin lege.

Utilizatorul / Membrul / Clientul / Beneficiarul / Pacientul se obligă să aibă o bună conduită și un comportament respectuos față de medic, asistenta medicală și personalul Prestatorului, să respecte igiena și indicațiile medicului / asitentei medicale / personalul Prestatorului, în caz contrar medicul având dreptul de a refuza pacientul din motive profesionale sau personale, și de a întrerupe tratamentul sau rezilia prezentul contract cu solicitarea de daune.

Vezi Detalii
Stoc epuizat