Definiții

Definiții Termeni și Condiții


COD F-10-GDPR-01 ediția din 05/08/2019

 • Activitatea de răspuns (rezolvare) la alerte de securitate cibernetică = acțiunile desfășurate în scopul apărării cibernetice, investigării alertei de securitate sau restabilirii stării normale de funcționare a unui sistem informatic, în urma unui incident/eveniment de securitate, precum și în scopul identificării cauzelor incidentului/evenimentului.
 • Alertă de securitate cibernetică = orice semnalare ce conține o adresă IP sau un domeniu web (URL), referitoare la un posibil incident sau eveniment de securitate cibernetică, ce implică sau poate implica sisteme informatice din spațiul cibernetic, deținute/administrate de persoane fizice sau juridice.
 • ANSPDCP = Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
 • Campanie = acțiunea de a expune în scop comercial, exclusiv în mod electronic și doar prin intermediul Site-ului, un număr finit de servicii / produse având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT DR CIOVICA.
 • Categorii speciale de date cu caracter personal = orice informație care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate, date genetice, date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexualț sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.
 • Client site = Persoană fizică / juridică care are calitatea de Membru CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT DR CIOVICA, și care a plasat cel puțin o comandă pe Site.
 • Confirmarea Comenzii = reprezintă un e-mail automat primit de către Clientul care a plasat o comandă pe Site, și care conține detaliile comenzii plasate cu privire la caracteristicile produsului(lor) / serviciului(lor) comandat(e) și a prețului achitat de către Client în funcție de modalitatea de plată aleasă de acesta. Confirmarea Comenzii reprezintă din punct de vedere legal, momentul încheierii Contractului între CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT DR CIOVICA și Client și respectiv acceptarea comenzii de către CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT DR CIOVICA.
 • Cont = ansamblu de informații solicitate de CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT DR CIOVICA care permit unui singur Membru accesul la secțiuni restricționate ale Site-ului prin care se face accesul la Serviciu.
 • Conținut are următoarea definiție reprezentând:
  • Toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric.
  • Conținutul oricărui e-mail trimis Utilizatorilor sau Clienților săi de către CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT DR CIOVICA prin mijloace electronice și / sau orice alt mijloc de comunicare disponibil.
  • Orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat al CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT DR CIOVICA Utilizatorului sau Clientului, conform informațiilor de Contact, specificate sau nu de către acesta.
  • Informații legate de produsele, serviciile și / sau tarifele practicate de CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT DR CIOVICA într-un anumit interval de timp.
  • Informații legate de produsele, serviciile și / sau tarifele practicate de către un terț sau partener al CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT DR CIOVICA într-un anumit interval de timp.
  • Date referitoare la CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT DR CIOVICA sau alte date privilegiate ale acesteia.
 • Contract la Distanță = conform legii, reprezintă orice Contract încheiat între CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT DR CIOVICA și Client fără prezență fizică simultană a celor două părți, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță, până la și inclusiv în momentul în care este încheiat Contractul, și care este supus unor cerințe de informare ale Clientului de către CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT DR CIOVICA, înainte de producerea efectelor Contractului încheiat.
 • Consimțământ = orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.
 • Date cu caracter personal (Date) = orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoană vizată); o persoană fizică identificabilă este una care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre locație, un identificator online sau unul sau mai mulți factori specifici fizic, fiziologic, genetic, mental, economic, cultural sau social al acelei persoane fizice.
 • Document = act, dovadă scrisă prin care se atestă un fapt, se conferă, se recunoaște un drept, o obligație etc. (de exemplu “Termeni și Condiții”).
 • DPO = Data Protection Officer = Ofițer protecția datelor = Cabinet de Avocat Emil Tatu, emil.tatu@avocatconstanta.com
 • Incident de securitate cibernetică = orice eveniment survenit în spaţiul cibernetic a cărui consecinţe afectează securitatea cibernetică sau orice acțiune, contrară oricăror reglementări în vigoare, în legătură cu un sistem informatic, a cărei consecință poate afecta sau a afectat securitatea cibernetică a acestuia, sau a dus la compromiterea informațiilor procesate de acesta.
 • Medic trimiţător = medicul care a recomandat/înscris în trimiterea medicală efectuarea anumitor analize de laborator sau alte servicii medicale.
 • Membru = Persoană fizică / juridică care are sau obține acces la Conținut, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT DR CIOVICA (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT DR CIOVICA și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui Cont.
 • Newsletter / Alertă = mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poștă, electronică (e-mail, SMS, etc.), asupra produselor, serviciilor și / sau promoțiilor desfășurate de către CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT DR CIOVICA într-o anumită perioadă de timp.
 • Operator = orice persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal și care are dreptul de a lucra cu date considerate a fi cu caracter personal, conform legii aflate în vigoare în acest sens.
 • Pacient corporate = pacienţii beneficiari ai serviciilor CENTRUL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT DR CIOVICA și partenerilor săi, în baza parteneriatelor sau contractelor de prestări servicii încheiate de CENTRUL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT DR CIOVICA cu diverse categorii de entităţi juridice atât din domeniul medical, cât şi din domeniul non-medical şi care nu sunt direct plătitori (de exemplu, clienţi ai partenerilor din domeniul medical, angajaţi ai partenerilor contractuali din domeniul non-medical, beneficiari ai parteneriatelor încheiate cu diferite entităţi juridice, beneficiari ai parteneriatelor încheiate cu firmele de asigurări).
 • Pacient direct =  pacientul beneficiar al serviciilor CENTRUL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT DR CIOVICA și partenerilor săi, care se prezintă în Recepţiile CENTRUL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT DR CIOVICA și Partenerilor săi, şi sunt fie direct plătitori, total sau parțial, inclusiv pacienții care beneficiază de anumite reduceri față de prețurile listate, vouchere sau alte promoții în baza parteneriatelor încheiate de CENTRUL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT DR CIOVICA și partenerilor săi cu diverse categorii de entități juridice non-medicale.
 • Pacient CNAS = pacientul care solicită efectuarea unor servicii medicale, inclusiv analize decontate integral de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), prin Casa Județeană de Asigurări de Sănătate. 
 • Parte Terță (Terț) - o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism, altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal.
 • Persoana autorizată să prelucreze Date (Persoana autorizată) = Operatorul sau Împuternicitul sau persoanele care, sub autoritatea directă a Operatorului sau a Împuternicitului, sunt autorizate să prelucreze Date.
 • Persoana împuternicită de către Operator (Împuternicit) = persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului. 
 • Persoana vizată = o persoană fizică identificabilă care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. În cadrul societății în activitatea cu clienții se pot prelucra următoarele categorii de date:
 • Clienți / potențiali clienți / foști clienți - pentru datele prelucrate în scopul prestării serviciilor.
 • Vizitatori / angajați - pentru datele prelucrate în scopul monitorizării/asigurării securității persoanelor, spațiilor și/sau bunurilor publice/private.
 • Persoanele fizice, reprezentanți ai persoanelor juridice cu care societatea intră în contact.
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal (Prelucrare) = orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
 • Serviciu = serviciul de comerț electronic desfășurat exclusiv pe secțiunile public disponibile ale Site-ului, prin acordarea posibilității Clienților de a Contracta produse și / sau servicii folosind mijloace exclusiv electronice, incluzând și alte mijloace de comunicare la distanță (de exemplu telefonic).
 • Sistem de evidență a datelor cu caracter personal = orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii funcționale sau geografice.
 • Site = domeniile ciovica.com, ciovică.com, ciovica.ro, ciovică.ro și subdomeniile acestora.
 • Tranzacție = încasare sau rambursare a unei sume rezultată din vânzarea unui produs / prestarea unui Serviciu de către CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT DR CIOVICA Clientului, inclusiv prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT DR CIOVICA, indiferent de modalitatea de livrare aleasă.
 • Utilizator = orice persoană care acţionează sub autoritatea operatorului, a persoanei împuternicite sau a reprezentantului, cu drept recunoscut de acces la bazele dedate cu caracter personal.
 • Utilizatorii Funcţiei de comandă şi plată de analize medicale în cadrul Site-ului = se referă la persoanele care utilizează funcția disponibilă în cadrul Site-ului pentru a comanda și plăti online servicii medicale din portofoliul CENTRUL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT DR CIOVICA.
 • Utilizator site = Persoană fizică / juridică care are sau obține acces la Conținut, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) care nu are un Cont creat și nu a plasat nicio COMANDĂ pe Site.
 • Vizitator site = orice persoană care accesează sau utilizează Site-ul.
Vezi Detalii
Stoc epuizat